Українська версія   |   English version       карта сайту
Спеціальне навчання

ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

     Інститутом проводиться спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) з питань пожежної безпеки з керівниками, посадовими особами, відповідальними за забезпечення пожежної безпеки, і працівниками підприємств, установ та організацій, які задіяні на роботах, пов’язаних з проведенням газоелектрозварювальних робіт, робіт зі займистими речовинами, працівниками складського господарства тощо.

     Спеціальне навчання проводиться на госпдоговірних засадах згідно з тематичними планами і навчальними програмами, затвердженими Держтехногенбезпеки України. За бажанням представників підприємств, установ та організацій можливе проведення практичних занять із використанням вогнегасників на пожежно-випробувальному полігоні інституту.

     Проведення навчань з питань пожежної безпеки здійснюється відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2003 № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" та наказу МНС України від 29.09.2003 № 368 "Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України".

     За результатами навчань і складання іспитів (перевірки знань) особам, які пройшли навчання, видається посвідчення встановленого зразка.

 

Вид діяльностіТермін проходження спеціального навчання,
учбових годин
лекціїпрактичні
заняття
всього
Проведення навчання з питань пожежної безпеки з керівниками, посадовими особами, відповідальними за забезпечення пожежної безпеки, підприємств, установ та організацій14418
Проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) з працівниками підприємств, установ та організацій, які задіяні на роботах, пов’язаних з проведенням газоелектрозварювальних робіт, робіт зі займистими матеріалами, працівниками складського господарства тощо9413

 

     Залежно від напрямків спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму), кількості працівників у групах вартість навчання може змінюватись. Навчання проводяться після оформлення договору про проведення навчання. В окремих випадках можливе навчання за індивідуальними планами відповідно до навчальної програми.

 

Тел./факс:  (0 44) 254 50 28


E-mail: undicz@mail.ru